ATK 100

  • Chấm công bằng 1 trong 2 chế độ: vân tay /mã số
  • Máy chấm công này sẽ tự động lưu trữ dữ liệu khi mất điện
  • Hiển thị tên / mã số người chấm công trên máy
  • Ngôn ngữ: tùy chọn giữa Anh / Việt
  • Có thể tích hợp module IO controller để sử dụng với chức năng Access control