ASU 680

  • Máy chấm công và Access Control chuyên dụng bằng vân tay với màn hình màu.
  • Tích hợp camera để chụp hình người quét vân tay/ thẻ.
  • Tích hợp đầu đọc thẻ cảm ứng.
  • Chức năng photo ID, hiển thị hình người quét vân tay/thẻ.