ASU 260

  • Chấm công bằng 1 trong 3 chế độ: vân tay /mã số /thẻ cảm ứng
  • Tự động lưu trữ dữ liệu khi mất điện
  • Hiển thị tên / mã số người chấm công trên máy
  • Thông báo kêt quả chấm công bằng loa và LCD
  • Ngôn ngữ: tùy chọn giữa Anh / Việt
  • 4 chế độ ra vào: In/Out/Break-In/Break-Out
  • Download dữ liệu bằng USB
  • Có thể xem thông tin chấm công trên máy.