ABS 880

  • Máy chấm công và Access Control chuyên dụng bằng thẻ cảm ứng với màn hình màu
  • Tích hợp camera để chụp hình người quét vân tay/ thẻ
  • Chức năng photo ID, hiển thị hình người quét vân tay/thẻ